0888834779

Hệ thống lọc nước đóng bình 1000l/h

  • Công suất sản xuất: 1000l/h
  • Áp dụng công nghệ cao
  • Thời gian bảo hành: 12 tháng