0888834779

Hệ thống lọc nước tinh khiết 200l/h

  • Công suất sản xuất: 200l/h
  • Màng RO: 1
  • Thời gian bảo hành: 12 tháng