0888834779

Lõi lọc than hoạt tính CTO

Lõi lọc than hoạt tính CTO được cấu tạo từ than dạng nén ép khối dùng để loại bỏ: clo, hóa chất hữu cơ, mùi hôi, mùi, độ đục, bùn, lơ lửng. Vòi nước và các chất hữu cơ, vi khuẩn và chất sắt và mangan và kim loại nặng khác. Hãy gọi ngay cho chúng tôi số: 0943135759 để hướng dẫn chi tiết cách sử dụng